Stomatologie

Anestezie & analgosedace

Anestezie & analgosedace

Díky moderním přístrojům je ošetření malého kazu téměř bezbolestné, i tak je možné ho provést při znecitlivění injekcí, tzv. anestezie. U komplikovaných případů, a dětí, je možné ošetření v analgosedaci.

Rentgeny

Rentgeny

 

Bitewingový snímek

Bitewing je speciální RTG snímek, který se zhotovuje při každé půlroční (roční) prohlídce u zubního lékaře a slouží k odhalení zubního kazu v mezizubních prostorech, pod výplní, také k odhalení zubního kamene na špatně viditelných místech a k odhalení parodontitidy.


Panoramatiský snímek neboli OPG

OPG je panoramatický snímek, který se zhotovuje nejdříve po dvouletých intervalech a slouží Vašemu zubnímu lékaři jako přehledný snímek o celém chrupu včetně čelistí a kořenů zubů.

Zubní výplně

Zubní výplně

 

Bílé fotokompozitní výplně

Představují esteticky nejlepší druh výplní. Proto jsou vhodné zejména do předních zubů jakožto viditelného úseku chrupu. Jsou téměř nerozeznatelné od vlastního chrupu. Nicméně jsou čím dál více používány i na zadní úseky chrupu, zejména v posledních letech, kdy došlo ke znatelnému vývoji dříve nižší mechanické odolnosti tohoto materiálu proti otěru a tlaku.

Amalgamové výplně

   

Endodoncie

Endodoncie

Cílem endodontického ošetření je zachránit zub se zánětem zubního nervu nebo mrtvý zub před extrakcí (vytržením). Endodontické ošetření spočívá v odstranění zubní dřeně z dřeňové dutiny zubu, opracování povrchu kořenových kanálků, jejich desinfekci a hermetickém vyplnění takto opracovaných kořenových kanálků kořenovou výplní. Kvalitně zhotovená kořenová výplň pak zamezí dalšímu pronikání infekčních bakterií kořenovým kanálkem.

Kdy je nutné provést endodontické ošetření?

Endodontické ošetření je mnohdy poslední možností, jak zachovat zub ve funkci. Endodontické ošetření je nutné provést vždy, když dojde k nezvratným chorobným změnám v zubní dřeni. Příčinou těchto změn je nejčastěji infekce z hlubokého zubního kazu. Infekce způsobí nejčastěji akutní zánět (velmi bolestivý stav), který ve většině případů donutí pacienta vyhledat neodkladnou pomoc zubního lékaře. Méně často přechází akutní zánět v chronický, který není tolik bolestivý nebo někdy dokonce nemusí bolet vůbec. V obou případech však bez léčby dojde k postupnému odumření dřeně a vzniku hnilobného zánětu (gangréně), který může bez včasné léčby přivodit pacientovi závažné zdravotní komplikace. Infekce se pak může dostat až do kosti u hrotu kořene zubu a vyvolat buď akutní nebo chronický zánět kosti. Ošetřit takto postižený zub je potom podstatně komplikovanější! Rozvoj zánětlivých změn v zubní dřeni může rovněž způsobit prasklina zubu, nejčastěji způsobená příliš rozsáhlou, nevhodně zhotovenou výplní. Rovněž při broušení zubu na korunku nebo můstek může dojít v důsledku traumatizace zubu k poškození zubní dřeně a rozvoji akutního nebo chronického zánětu, proto je někdy nutné před broušením zubu na korunku provést endodontické ošetření, abychom zamezili případným komplikacím.

Ošetření lupovými brýlemi

Ošetření lupovými brýlemi

V případě neprostupných či komplikovaně zahnutých kořenových kanálků provádíme endodoncii s lupovými brýlemi (srovnatelné s mikroskopickou endononcii).

 

Částečné náhrady zubů

Částečné náhrady zubů


Keramické fazety

Keramicke fasety jsou tenké keramické plátky, jež se lepí na zuby. Klasický zákrok představuje šest fazet na řezácích a špičácích horní čelisti. Je však možné použít keramickou fazetu jen pro jednotlivý zub. Pomocí estetických fazet se pacient může zbavit například neestetických mezer mezi předními zuby, vadného zabarvení a postavení zubů, estetických vad vzniklých mnohočetnými výplněmi na předních zubech. Aplikace estetických fazet probíhá v lokální anestezii, jedná se o minimálně bolestivý zákrok.

Korunky

Korunky se zhotovují v případech, kdy chybí velká část zubu a není možné jí trvale nahradit výplní či jiným způsobem. Korunka tvoří jakýsi obal zubu a zajišťuje jeho funkčnost a měla by též zlepšovat vzhled. V naší ordinaci zhotovujeme korunky celokovové, fasetové, metalokeramické a celokeramické. Po konzultaci s pacientem se domluvíme na zhotovení daného typu korunky. Před zhotovením korunky se musí daný zub obrousit – tedy odstranit sklovina a zubovina tak, aby vznikl prostor potřebný pro korunku. Míra obroušení je dána volbou materiálu, z něhož bude korunka zhotovena. Pokud je broušený zub živý, je nezbytné použít znecitlivující injekci. Po obroušení se zhotoví otisky horních i dolních zubních oblouků a zhotoví se korunka, která se fixuje na zub pomocí fixačního cementu.

Můstky

Můstky nahrazují mezery po jednom či více chybějících zubech. Jejich výroba je shodná s výrobou korunek: můstek je totiž s pomocí korunek ukotven na zubech ohraničujících vlastní mezeru, které se nabrousí na korunku a pak tvoří pilíře. Tyto korunky nesou tzv. mezičlen, který je vlastní náhradou chybějícího zubu. Všechny tyto členy můstku (korunky a mezičleny) jsou navzájem pevně spojeny kovovou konstrukcí uvnitř můstku. Jedná se o ošetření fixní (neboli na pevno). Materiály používané pro výrobu můstku jsou stejné jako materiály pro výrobu korunek.

Fixní protetika

Fixní protetika


Inlay

Je laboratorně zhotovená keramická výplň, která je zapotřebí, pokud již klasická výplň nestačí. Tzn. je-li Váš zub natolik moc poškozen, že "obyčejná" výplň již nebude kvalitně fungovat (nejčastěji praskne), ale natolik málo poškozený, že není potřeba ho brousit na korunku, pak nastupuje inlay. Inlay nahrazuje pouze vnitřní část zubu.

Onlay

Je laboratorně zhotovená keramická "polokorunka", která nahrazuje jak vnitřní část zubu, tak část hrbolků.

 

Snímatelné náhrady

Snímatelné náhrady

"Protéza" - na rozdíl od korunek a můstků nejsou v ústech "napevno", ale dají se vyjmout a zpět nasadit. Používají se při chybění většího počtu nebo při chybění všech zubů, případně když zbývající zuby už nejsou vhodné na nasazení můstků. Tyto protézy mohou být jednoduché, nebo i s vystužující konstrukcí, která zajišťuje větší pevnost a odolnost proti zlomení a lepší oporu pro zbývající zuby. V současné době provádíme rovněž zákroky při kterých fixujeme snímací náhrady na implantáty.
Novinkou mezi "protézamy" jsou tzv. estetické protézy, které nemají kovové spony ("háčky"), ale plastové transparentní, takže téměř nejdou v ústech vidět. Protézy jsou navíc lehké, komfortní a hypoalergenní (nezpůsobují žádné alergické reakce).

 

Celkové snímatelné zubní protézy

Zhotovují se při ošetření bezzubých čelistí v průběhu více návštěv. Standardní zuby pryskyřičné lze nad rámec zdravotního pojištění nahradit zuby keramickými, které jsou více estetické a odolné proti okusování.


Částečné snímatelné zubní protézy

Ke zbývajícím zubům v čelisti se uchycují tzv. kotevními prvky. Jednodušší a levnější jsou spony („háčky"), které mohou být drátěné, kombinované nebo celolité. Spony jsou na zubech částečně vidět, na což je nutno pamatovat ve viditelném úseku chrupu kvůli estetice. 

Estetické protézy

Novinkou mezi "protézamy" jsou tzv. estetické protézy, které nemají kovové spony ("háčky"), ale plastové transparentní, takže téměř nejdou v ústech vidět. Protézy jsou navíc lehké, komfortní a hypoalergenní (nezpůsobují žádné alergické reakce).

 

 

Stomatochirurgie

Stomatochirurgie

Provádíme drobné i větší oparační úkony, jako je odstranění zubů moudrosti, resekce koř. hrotů, incize, odstranění slizničních úponů aj. To vše v lokální anestezii, popř. analgosedaci.