Lexikon

Anestezie & analgosedace

Anestezie & analgosedace

Díky moderním přístrojům je ošetření malého kazu téměř bezbolestné, i tak je možné ho provést při znecitlivění injekcí, tzv. anestezie. U komplikovaných případů, a dětí, je možné ošetření v analgosedaci.

Rentgeny

Rentgeny

 

Bitewingový snímek

Bitewing je speciální RTG snímek, který se zhotovuje při každé půlroční (roční) prohlídce u zubního lékaře a slouží k odhalení zubního kazu v mezizubních prostorech, pod výplní, také k odhalení zubního kamene na špatně viditelných místech a k odhalení parodontitidy.


Panoramatiský snímek neboli OPG

OPG je panoramatický snímek, který se zhotovuje nejdříve po dvouletých intervalech a slouží Vašemu zubnímu lékaři jako přehledný snímek o celém chrupu včetně čelistí a kořenů zubů.

Zubní výplně

Zubní výplně

 

Bílé fotokompozitní výplně

Představují esteticky nejlepší druh výplní. Proto jsou vhodné zejména do předních zubů jakožto viditelného úseku chrupu. Jsou téměř nerozeznatelné od vlastního chrupu. Nicméně jsou čím dál více používány i na zadní úseky chrupu, zejména v posledních letech, kdy došlo ke znatelnému vývoji dříve nižší mechanické odolnosti tohoto materiálu proti otěru a tlaku.

Amalgamové výplně

   

Endodoncie

Endodoncie

Cílem endodontického ošetření je zachránit zub se zánětem zubního nervu nebo mrtvý zub před extrakcí (vytržením). Endodontické ošetření spočívá v odstranění zubní dřeně z dřeňové dutiny zubu, opracování povrchu kořenových kanálků, jejich desinfekci a hermetickém vyplnění takto opracovaných kořenových kanálků kořenovou výplní. Kvalitně zhotovená kořenová výplň pak zamezí dalšímu pronikání infekčních bakterií kořenovým kanálkem.

Kdy je nutné provést endodontické ošetření?

Endodontické ošetření je mnohdy poslední možností, jak zachovat zub ve funkci. Endodontické ošetření je nutné provést vždy, když dojde k nezvratným chorobným změnám v zubní dřeni. Příčinou těchto změn je nejčastěji infekce z hlubokého zubního kazu. Infekce způsobí nejčastěji akutní zánět (velmi bolestivý stav), který ve většině případů donutí pacienta vyhledat neodkladnou pomoc zubního lékaře. Méně často přechází akutní zánět v chronický, který není tolik bolestivý nebo někdy dokonce nemusí bolet vůbec. V obou případech však bez léčby dojde k postupnému odumření dřeně a vzniku hnilobného zánětu (gangréně), který může bez včasné léčby přivodit pacientovi závažné zdravotní komplikace. Infekce se pak může dostat až do kosti u hrotu kořene zubu a vyvolat buď akutní nebo chronický zánět kosti. Ošetřit takto postižený zub je potom podstatně komplikovanější! Rozvoj zánětlivých změn v zubní dřeni může rovněž způsobit prasklina zubu, nejčastěji způsobená příliš rozsáhlou, nevhodně zhotovenou výplní. Rovněž při broušení zubu na korunku nebo můstek může dojít v důsledku traumatizace zubu k poškození zubní dřeně a rozvoji akutního nebo chronického zánětu, proto je někdy nutné před broušením zubu na korunku provést endodontické ošetření, abychom zamezili případným komplikacím.

Ošetření lupovými brýlemi

Ošetření lupovými brýlemi

V případě neprostupných či komplikovaně zahnutých kořenových kanálků provádíme endodoncii s lupovými brýlemi (srovnatelné s mikroskopickou endononcii).

 

Částečné náhrady zubů

Částečné náhrady zubů


Keramické fazety

Keramicke fasety jsou tenké keramické plátky, jež se lepí na zuby. Klasický zákrok představuje šest fazet na řezácích a špičácích horní čelisti. Je však možné použít keramickou fazetu jen pro jednotlivý zub. Pomocí estetických fazet se pacient může zbavit například neestetických mezer mezi předními zuby, vadného zabarvení a postavení zubů, estetických vad vzniklých mnohočetnými výplněmi na předních zubech. Aplikace estetických fazet probíhá v lokální anestezii, jedná se o minimálně bolestivý zákrok.

Korunky

Korunky se zhotovují v případech, kdy chybí velká část zubu a není možné jí trvale nahradit výplní či jiným způsobem. Korunka tvoří jakýsi obal zubu a zajišťuje jeho funkčnost a měla by též zlepšovat vzhled. V naší ordinaci zhotovujeme korunky celokovové, fasetové, metalokeramické a celokeramické. Po konzultaci s pacientem se domluvíme na zhotovení daného typu korunky. Před zhotovením korunky se musí daný zub obrousit – tedy odstranit sklovina a zubovina tak, aby vznikl prostor potřebný pro korunku. Míra obroušení je dána volbou materiálu, z něhož bude korunka zhotovena. Pokud je broušený zub živý, je nezbytné použít znecitlivující injekci. Po obroušení se zhotoví otisky horních i dolních zubních oblouků a zhotoví se korunka, která se fixuje na zub pomocí fixačního cementu.

Můstky

Můstky nahrazují mezery po jednom či více chybějících zubech. Jejich výroba je shodná s výrobou korunek: můstek je totiž s pomocí korunek ukotven na zubech ohraničujících vlastní mezeru, které se nabrousí na korunku a pak tvoří pilíře. Tyto korunky nesou tzv. mezičlen, který je vlastní náhradou chybějícího zubu. Všechny tyto členy můstku (korunky a mezičleny) jsou navzájem pevně spojeny kovovou konstrukcí uvnitř můstku. Jedná se o ošetření fixní (neboli na pevno). Materiály používané pro výrobu můstku jsou stejné jako materiály pro výrobu korunek.

Fixní protetika

Fixní protetika


Inlay

Je laboratorně zhotovená keramická výplň, která je zapotřebí, pokud již klasická výplň nestačí. Tzn. je-li Váš zub natolik moc poškozen, že "obyčejná" výplň již nebude kvalitně fungovat (nejčastěji praskne), ale natolik málo poškozený, že není potřeba ho brousit na korunku, pak nastupuje inlay. Inlay nahrazuje pouze vnitřní část zubu.

Onlay

Je laboratorně zhotovená keramická "polokorunka", která nahrazuje jak vnitřní část zubu, tak část hrbolků.

 

Snímatelné náhrady

Snímatelné náhrady

"Protéza" - na rozdíl od korunek a můstků nejsou v ústech "napevno", ale dají se vyjmout a zpět nasadit. Používají se při chybění většího počtu nebo při chybění všech zubů, případně když zbývající zuby už nejsou vhodné na nasazení můstků. Tyto protézy mohou být jednoduché, nebo i s vystužující konstrukcí, která zajišťuje větší pevnost a odolnost proti zlomení a lepší oporu pro zbývající zuby. V současné době provádíme rovněž zákroky při kterých fixujeme snímací náhrady na implantáty.
Novinkou mezi "protézamy" jsou tzv. estetické protézy, které nemají kovové spony ("háčky"), ale plastové transparentní, takže téměř nejdou v ústech vidět. Protézy jsou navíc lehké, komfortní a hypoalergenní (nezpůsobují žádné alergické reakce).

 

Celkové snímatelné zubní protézy

Zhotovují se při ošetření bezzubých čelistí v průběhu více návštěv. Standardní zuby pryskyřičné lze nad rámec zdravotního pojištění nahradit zuby keramickými, které jsou více estetické a odolné proti okusování.


Částečné snímatelné zubní protézy

Ke zbývajícím zubům v čelisti se uchycují tzv. kotevními prvky. Jednodušší a levnější jsou spony („háčky"), které mohou být drátěné, kombinované nebo celolité. Spony jsou na zubech částečně vidět, na což je nutno pamatovat ve viditelném úseku chrupu kvůli estetice. 

Estetické protézy

Novinkou mezi "protézamy" jsou tzv. estetické protézy, které nemají kovové spony ("háčky"), ale plastové transparentní, takže téměř nejdou v ústech vidět. Protézy jsou navíc lehké, komfortní a hypoalergenní (nezpůsobují žádné alergické reakce).

 

 

Stomatochirurgie

Stomatochirurgie

Provádíme drobné i větší oparační úkony, jako je odstranění zubů moudrosti, resekce koř. hrotů, incize, odstranění slizničních úponů aj. To vše v lokální anestezii, popř. analgosedaci.
Základní informace o implantátech

Základní informace o implantátech

Ke kvalitnímu a plnohodnotnému životu neodmyslitelně patří úplný, funkční a estetický chrup. Pomocí implantátů jsme schopni Vám výše zmíněné požadavky splnit. Implantáty mohou nahradit jak chybějící jeden zub, o který pacient přišel díky úrazu nebo rozsáhlému kazu, tak nahradit i více zubů nebo i úplně bezzubou čelist a to hlavně v případě pokročilé paradontózy.

Implantát je umělá náhrada zubního kořene, jež je upevněna v čelistní kosti a ve spojení s pilířem tvoří základ pro připevnění nového zubu. Po zavedení a vhojení se na implantát připevní pilíř, poté se jednoduchým způsobem nalepí nebo přišroubuje korunka, můstek nebo protéza.


Implantáty doporučujeme všem lidem. Po našem ošetření implantáty dobře slouží i lidem ve vysokém věku i pacientům, kteří mají nejrůznější zdravotní problémy. Životnost implantátů do určité míry ovlivňuje i pacient. Hlavní roli hraje dokonalá hygiena s pravidelnými prohlídkami u lékaře a hygienistky. Pokud budete o implantáty dobře pečovat vydrží Vám s největší pravděpodobností do konce života. 85-99% funguje bez problémů řadu let.

Náhrada jednoho zubu

Náhrada jednoho zubu

K náhradě dochází nejčastěji v přední oblasti po úrazu nebo v zadní části čelisti, kdy musí být stolička vytrhnuta po destrukci kazu nebo proběhlém zánětu. Imlantáty se mohou zavádět buď okamžitě a to hlavně u předních zubů kvůli estetice a nebo až po dostatečném vhojení v případě stoliček. Na implantáty se pak připevní estetiké porcelanové korunky.
Náhrada více zubů

Náhrada více zubů

Náhradu provádíme pokud schází dva a více zubů. Kombinace a možnosti jsou různé. Princip implantace je stále stejný jen je na větší množství implantátů připevněn můstek. Ten se buď lepí speciálním fixačním cementem nebo se připevní drobnými šroubky a tudíž se dá bez problémů kdykoliv sejmout, například při čištění. Implantáty ošetřujeme i bezzubou dolní a horní čelist. Na implantáty se fixuje můstek a nebo umělá zubní protéza, která může být přichycena na tzv. atachmentech, tudíž ji pacient během dne podle své potřeby může vyjmout a vyčistit.

Při rozsáhlých defektech chrupu, když nelze zhotovit fixní můstky či zvolit léčbu implantáty, jsou řešením zubní protézy (náhrady). Jejich hlavním výrobním materiálem je speciální plastická hmota. Umožňují nahradit jen několik zubů, ale také celý chrup. Dělíme je na částečné snímatelné zubní protézy, celkové snímatelné zubní protézy a hybridní zubní protézy.

Náhrada zubů během jednoho dopledne

Náhrada zubů během jednoho dopledne

Tato velmi zajímavá metoda umožňující pacientovi s bezzubou čelistí a totální náhradou výjimečný komfort. Ráno pacient příjde do ordinace a je mu implantováno pět implantátů, na které je pevně uchycena totalní náhrada. Celé ošetření trvá jedno dopoledné a má pro pacienty vynikající funkční a estetický efekt.
Dětská stomatologie

Dětská stomatologie

Samozřejmostí je u nás i prevence u dětí, popř. ošetření kazů u dětského a smíšeného chrupu. Novinkou jsou barevné výplně:) U komplikovaných případů je možné ošetření v analgosedaci.

Pečetění fisur

Pečetění fisur

Pečetění zubních fisur se provádí především u dětí a dorostu s čerstvě prořezávajícím či čerstvě prořezaným chrupem jako prevence vzniku zubního kazu.

Dětská dentální hygiena

Dětská dentální hygiena

Už v dětském věku je velice důležitá dentální hygiena a základní hygienické návyky. Proto je základem ošetření u dětského pacienta samotná instruktáž dentální hygieny, čištění chrupu rotačním kartáčkem a fluoridace.
Čištění zubů u pacientů s fixními rovnátky

Čištění zubů u pacientů s fixními rovnátky

Pro pacienty samotné je toto čištění velmi náročné, proto by se měli tuto metodu naučit u dentální hygienistky a svůj chrup si po určitém intervalu nechat vyčistit profesionálně pomocí rotačního kartáčku a ústní sprchy.

 

 

Zubní kartáček, mezizubní kartáček

Zubní kartáček, mezizubní kartáček

Zubní kartáček by měl splňovat především tato kritéria:
1/  velikost taková, aby byl co nejefektivnější co se týče dostupnosti čištění
2/  vysoká hustota štětin
3/  rovné střižení štětin
4/  štětiny by měly být co nejměkčí

U mezizubního kartáčku doporučujeme používat velikost doporučenou dentální hygienistkou po změření Vašich mezizubních prostor.

U zubního kartáčku doporučujeme metodu čištění zvanou Modifikovaný Bass. Instruktáž čištění zubním kartáčkem, mezizubním kartáčkem i zubní nití provádí naše dentální hygienistka.

 Zubní kamen a zánět dásní

Zubní kamen a zánět dásní

Zubní kámen se tvoří ze zubního plaku, na kterém se ukládají minerální látky ze slin a zbytků potravin. Původně měkký a snadno odstanitelný povlak již nelze odstranit pomocí zubní pasty a kartáčku. Ze zubního kamene se uvolňují látky, které jsou pro dásně dráždivé a agresivní. Dásně jsou posléze zčervenalé, oteklé, a když jsou zanícené vzniká tzv. zánět dásní. Zubní kámen nikdy nezpůsobuje bolest, ale je příčinou vzniku zánětu dásní a ten již bolest způsobuje.
Parodontitida

Parodontitida

Parodontitida (lidově paradentóza) je vedle zubního kazu bohužel nejtypičtějším a nejrozšířenějším onemocněním dutiny ústní.

Důvodem je bakteriální infekce. V počátečních fázích představuje parodontitida spíše estetický problém odhalujících se zubních krčků, v konečném důsledku může vést až ke ztrátě zubů.

Začíná nenápadně jako mírný a bezbolestný zánět dásní (tzv. gingivitida), který se postupně šíří hlouběji do parodontu čili tkání, které drží zub na svém místě. Zub se ze svého zaníceného lůžka postupně uvolňuje a pokud se zánět neléčí může se uvolnit definitivně. Při nedostatečné nebo nesprávné ústní hygieně se na zubech i dásních vrství částečky potravy, tedy takzvaný zubní plak, který je živnou půdou pro bakterie. Staré vrstvy plaku, který se nejvíce hromadí kolem zubního krčku, postupně tvrdnou a vzniká zubní kámen zasahující až pod dáseň, kam samozřejmě proniká o to víc dalšího plaku a bakterií. V důsledku postupující infekce se pak vytvářejí takzvané gingivální choboty – tedy hluboké zanícené tunely a kapsy v dásni kolem krčku a kořene zubu. Podrážděná dáseň je zarudlá, zduřelá a snadno krvácí (například při běžném čištění zubů).

Aby bylo možné začít parodontitidu léčit je nejprve nutné mechanicky odstranit všechny tvrdé i měkké nánosy ze zubů a vyčistit vzniklé gingivální choboty. To však, zvláště u pokročilého onemocnění, není nikterak snadné, protože nečistoty a bakterie jsou již usazeny hluboko pod dásní. Do nedávné doby existovaly jen velmi nepříjemné metody čištění takto zanedbaného chrupu – například ruční čištění speciálními nástroji (tzv. kyretáž), nebo čištění pomocí různých k tomuto účelu sestrojených ultrazvukových a sonických přístrojů. Zákroky byly nevyhnutelně bolestivé a mnohdy se neobešly bez lokální anestezie (tedy nepříjemné „umrtvovací" injekce). Před několika lety (v roce 1999) se však díky firmě DURR DENTAL objevil přístroj s názvem VECTOR, který byl speciálně vyvinut k šetrnému čištění nepřístupných a bolestivých míst kolem zubů, zubních implantátů či umělých korunek a můstků.

Obnažení zubních krčků, ošetření citlivých krčků

Obnažení zubních krčků, ošetření citlivých krčků

Obnažení zubních krčků

Je nejčastější příčinou citlivých zubů na podněty jako jsou teplo a zima, ale také sladké nápoje a potraviny či použití zubního kartáčku. Obnažení zubních krčků znamená, že ustupující dáseň poodkryje zub v oblasti krčku a proto zevní podněty jsou přenášeny přímo k nervovým zakončením, což vyvolává bolest.

Ošetření citlivých krčků

V tomto případě se používají materiály, ve kterých jsou obsažené látky, které napomáhají k uzavření kanálků na obnaženém povrchu zubu, a to buď ve formě fluoridace krčků nebo lakování krčků. Zpevní se tak sklovina, sníží se citlivost zubů a sníží se i jejich kazivost. Toto ošetření je dobré používat jak u dětí (od osmi let) tak u dospělých.

Ultrazvuk

Ultrazvuk

Ultrazvuk je přístroj, který se používá k odstranění zubního kamene především nad dásní. Ošetření ultrazvukem je citlivé a témeř bezpolestné.

Vector

Vector

Systém VECTOR pracuje na principu ultrazvuku ale oproti méně moderním typům ultrazvukových přístrojů, které sloužily či ještě slouží k podobnému účelu, je velmi přesný a nevytváří různé nežádoucí mechanické záchvěvy, vibrace a zahřívání nástroje v ústech, což zajišťuje minimální bolestivost zákroku.

Princip fungování takového dentálního přístroje je jistě zajímavý i pro laika. V tekutině, která je u podobných přístrojů na bázi ultrazvuku vždy v nějaké formě přítomna, se působením ultrazvukových vln vytváří „kapičky nabité energií", které při „prasknutí" velké množství této nahromaděné energie uvolňují (tzv. kavitace). Pomocí velmi tenkého nástroje se takto „nabitá" tekutina zavede do jakkoliv nepřístupného místa kolem zubů, tedy i do zanícených parodontálních chobotů, kde jemně ale účinně rozdrobí veškeré usazeniny a roztrhá už tak malé bakterie na ještě menší kousíčky. Veškeré nečistoty jsou pak jednoduše vyplaveny pryč. Usazeniny tedy nejsou násilně odtrhávány, jak je tomu například u ručního čištění, anedochází tak k poškozování okolních tkání.

Stejně tak lze ošetřit i oblast kolem zavedeného implantátu.Pokud se po zavedení implantátu vyskytne v jeho okolí infekce, čemuž se občas i přes veškeré úsilí lékaře nepodaří zamezit, je to samozřejmě problém. Implantát se nemusí „ujmout" a veškeré nemalé úsilí lékaře i pacienta, které do jeho zavedení vložili, přijde vniveč. Zásah VECTOREM všakšanci na dobré vhojení implantátu značně zvýší.

V některých případech lze pomocí VECTORU dokonce odstranit i zubní kaz. Jak už bylo zmíněno - výrazným efektem, který pacient při ošetření VECTOREM jistě ocení je bezbolestnost. Dalším výrazným efektem je také okamžité vymizení typického zápachu z úst způsobeného infekcí.

Ústní sprcha

Ústní sprcha

Tento přístroj používáme k čištění nedostupných míst chrupu, a to především úzké prostory mezi zuby, pod zubními můstky a chrup opatřený fixními rovnátky.
Pískovač

Pískovač

Pískovač neboli Air-Flow se používá především k odstranění pigmentových skvrn na povrchu zubů, které jsou mnohdy způsobeny bežnou potravou (zelený čaj, černá káva, červené víno, atd.) a kouřením. Tím je pak ovlivnění i barvu zubu, který je schopen zesvětlit až o dva odstíny. Ošetření je naprosto bezbolestné.
Zubní šperk

Zubní šperk

Nejoblíbenější dentalní šperky jsou krystaly z pravého diamantu nebo zirkonu ve velikosti 1,5–2,5 mm, v různých barvách. V úsměvu působí výrazně, ale ne rušivě. Povrch zubu (sklovina) se napřed důkladně očistí, v případě nutnosti mírně zdrsní. Poté se v několika krocích ozdoba přilepí na zub. Okolí zubu s případnými přebytky dentálního adheziva se na závěr pečlivě vyleští.
Scanner

Scanner

Využíváme speciální přístroj, který přinese trojrozměrný obraz Vašeho chrupu na počítač a na něm pak digitálně zpracovává tzv. kapnu, která kopíruje plochu Vašeho zubu. Tento digitální kód se zasílá do frézovacího centra v Lichtenštejnsku, kde se pomocí speciálních fréz tato kapna vyrábí. V naší laboratoři se pak opět na tuto kapnu nanáší vrstvy keramiky a zhotovuje se kompletní zubní korunka nebo můstek.
Presovací pec

Presovací pec

Dalším způsobem pro zpracování keramických korunek, faset, inlayí a onlayí je tzv. presování keramiky ze speciálních keramických válečků v presovací peci. Takto zhotovené sklokeramické korunky jsou vysoce estetické, prakticky nerozlišitelné od vašich vlastních zubů.
Aplikace botulotoxinu a kožních výplní

Aplikace botulotoxinu a kožních výplní


Botulotoxin

Injekční aplikace botulotoxinu trvá pouze několik minut a je prakticky bezbolestná (používáme gelovou anestezii). Botox se používá na vyhlazení mimických vrásek, zejména na čele, na kořeni nosu a kolem očí. Účinek trvá zhruba 3/4 roku.


Kyselina hyaluronová

Tento výplňový materiál je zcela přírodní a přirozeně se nachází v podkoží, ze kterého se po 30. roce života začíná vytrácet. Je vhodný na vyplnění "propadlin" pod očima, nosoretních vrásek, vrásek "úsměvu" a výplně rtu. Účinek trvá približně 1 rok.


Mezoterapie

Je to miniinvazivní metoda, která slouží k omlazení pleti, její hydrataci a vyhlazení. Aplikuje se plošně na celý obličej či dekolt, popř. hřbet rukou. Materiál je čistě přírodní.